Menu Zamknij
Udostępnij

Realizacja zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla GOK Tyrawa Wołoska zwiększeniem potencjału edukacyjno-animacyjnego”

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy (komputer z oprogramowaniem, skaner, drukarkę); ścianki wystawiennicze: wewnętrzną i zewnętrzną; prasę graficzna ręczną.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł.

Łączna wartość zadania 35 000,00 zł.

Instytucja zarządzająca Programem Narodowe Centrum Kultury.

Skip to content