Narodowe Święto Niepodległości 2015

97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

         Przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskiej tradycji. 

 W Gminie Tyrawa Wołoska uroczyste obchody niepodległościowe, odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas Wieczornicy wystąpili  uczniowie kl. V i kl. 0 z Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gaber oraz Pani Elżbiety Demkowicz, w drugiej części wieczoru zaprezentował się  Ludowy Zespół Wokalno-Taneczny Tyrawa Wołoska z pięknymi pieśniami patriotycznymi. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pan Jan Chowaniec oraz Pan  Generała January Komański były dowódca szóstej Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej w Krakowie.

Wspólnie z mieszkańcami gminy 11 Listopada świętowali również:

 Pan Pułkownik Andrzej Iskrowicz Prezes Sanockiego Koła Związku Żołnierzy  Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich

Pan Pułkownik Marek Borkowski Prezes Bieszczadzkiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Dyrektor Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej Pani Lucyna Wota

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej Pan Kazimierz Kociszewski

Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska Pani Barbara Biskup Nitka

 Kierownik GBP w Tyrawie Wołoskiej Pani Elżbieta Białecka

Ksiądz proboszcz Jan Bober

Ksiądz katecheta Łukasz Buczek

Dziękujemy wszystkim  za przybycie i wspólne świętowanie Dnia Niepodległości.

                                                                                                                              Organizatorzy