Biesiada Karnawałowa

  • Drukuj

14 lutego 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Biesiada Karnawałowa.

 

Oficjalnego otwarcia Biesiady dokonał Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Jan Chowaniec, który przywitał przybyłych Gości:

Wojewodę Podkarpacką Małgorzatę Chomycz Śmigielską

Wicewojewodę Podkarpacką Grażynę Borek

Posła na Sejm RP Marka Rząsę

Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marię Pospolitak

Zastępcę Burmistrza Sanoka ds. Społecznych i Oświaty Piotra Uruskiego

Przewodniczącą Rady Gminy Tyrawa Wołoska Zofię Rudkowską

Radnych Gminy Tyrawa Wołoska

Pracowników Urzędu  Gminy Tyrawa Wołoska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Lucynę Wota

Dyrektora Gimnazjum Kazimierza Kociszewskiego

Księdza proboszcza Jacka Chochołka

Księdza katechetę Łukasza Buczka

oraz wszystkich uczestników Biesiady.

Po zakończeniu oficjalnych przemówień, Ludowy Zespół Wokalno ? Taneczny Tyrawa Wołoska zaprezentował inscenizację artystyczną nagrodzoną gromkimi brawami.