Wykłady cztery panele tematyczne

Wykłady z czterema panelami tematycznymi!

Wykłady  to  część projektu pn. Tyrawa Wołoska – „Bitwa Warszawska 1920” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury.

Założeniem wykładów było rozwinięcie wiedzy: o utracie i drodze do niepodległości, rysie historycznym Bitwy Warszawskiej 1920, kulturze i historii własnego regionu. Rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego regionu, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojej miejscowości stwarza solidne podstawy w kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych.

Program wykładów
1. Tło historyczne utrata wolności i droga do Niepodległości.
2. Bitwa Warszawska 1920.
3. Kultura-tradycja-tożsamość regionalna -historia Gminy Tyrawa Wołoska.

4. Żywa lekcja historii.

Wykłady, które odbyły się  27 września w Gminnym Ośrodka Kultury, poprowadzili trzej wybitni eksperci z prezentowanych tematów:


Tło historyczne utrata wolności i droga do Niepodległości

Profesor Robert Lipelt historyk, wykładowca Uczelni Państwowej im. Jana Grodka  w Sanoku, min redaktor Rocznika Sanockiego, Przewodniczący
i organizator wielu konferencji naukowych. Jeden z założycieli
i prezes sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.  Członek Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Sanoku. Członek kolegium programowego Sanockiej Biblioteki Cyfrowej.

 

Bitwa Warszawska 1920

Pan Andrzej Romaniak przewodniczący Rady Miasta Sanok, na co dzień  kierownik działu historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku. Komisarz i organizator wielu  wystaw poświęconych najnowszej historii Polski i Sanoka. Specjalizuje się w historii najnowszej. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz odziałem IPN w Rzeszowie. Członek kolegium programowego Sanockiej Biblioteki Cyfrowej. Twórca wielu publikacji poświęconych historii, która począwszy od czasów powojennych do początku lat 80  była zakazana.

 

Kultura-tradycja-tożsamość regionalna – historia Gminy Tyrawa Wołoska

Dr  Hubert Ossadnik historyk dokumentujący  bogate tradycje kulturowe bojkowszczyzny i łemkowszczyzny. Na co dzień pracuje w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku znakomity znawca kultury regionu. Organizator wielu wystaw
i imprez tematycznych nawiązujących do kultur grup etnicznych zamieszkujących w przeszłości tereny Karpat i Pogórza Karpackiego. Autor publikacji historycznych związanych
z naszym regionem.  Przewodnik beskidzki.

 

28 września 2020 r. w Galerii Plenerowej Quo Vadis odbyła się Żywa lekcja historii, przeprowadzona przez Pan Bogusław Iwanowskiego artystę rzeźbiarza który w 1986 r. osiadł w Tyrawie Wołoskiej, gdzie stworzył galerie plenerową Quo Vadis.

Bogusław Iwanowski jest laureatem międzynarodowych i krajowych nagród, wystawiał prace we Francji (2001) – Poleseum, Bures –sur Lvette, Lesllis, Solomines, Langres; w Brukseli, Szwajcarii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych.

Jego najważniejsze prace tematyczne to przede wszystkim:

-cykl rzeźb plenerowych w Tyrawie Wołoskiej

- rzeźby poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II (25 figur z czarnego dębu – szacuje się że liczy milion lat – wydobytego z spod ziemi – w jednej ze śląskich kopalń 200 m pod ziemią)

-poczet królów i książąt polskich (44 płaskorzeźby)

- herby królewskie z godłem Polski (30 płaskorzeźb) (Cały cykl 44 i 30 płaskorzeźb jest być może pierwszą taką kolekcją w Polsce, a być może i na świecie przyznaje artysta.)

- rzeźby o tematyce nierzeczywistej z charakterystycznym stylem artysty.

Jego kolekcja „Dzieje Sybiraków” ukazuje tragedię nieludzkich zbrodni, będących bezgraniczną pogardą dla człowieka. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Wojewody Podkarpackiego, za zasługi w pracy artystycznej, za działalność na rzecz upowszechniania kultury ludowej , Bogusław Iwanowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2016 r. podczas uroczystości podsumowującej 50-lecie pracy twórczej  artysta otrzymał  honorowe odznaczenie Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Polskie odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest prestiżowym odznaczeniem, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.

Żywa lekcja historii przebiegła w otoczeniu monumentalnych rzeźb artysty, który w swoim wykładzie przeplatał dzieje Polski, jej trudne momenty w historii z własnymi przeżyciami i historią swoich przodków z czasów wojny.

 

Dziękujemy za wspaniale przeprowadzone wykłady, pełen profesjonalizm. Omawiane zagadnienia zostały przedstawione w inspirujący sposób, obrazujący najważniejszą treść z danego tematu.

Dziękujemy uczestnikom wykładów, którzy znaleźli czas aby poszerzyć i wzbogacić swoją wiedzę historyczną i regionalną.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.