Konkurs plastyczny

Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy” rozstrzygnięty.

 

Wpłynęły do nas portrety mam: Mileny, Jakuba i Katarzyny, dziękujemy za udział
i gratulujemy zdolności artystycznych.

Organizatorzy jednogłośnie zadecydowali, o przyznaniu równorzędnych miejsc wszystkim uczestnikom i wyróżnić ich dyplomami oraz nagrodami.

O terminie i sposobie odebrania naród i dyplomów, poinformujemy uczestników telefonicznie.

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego Portret mojej mamy