NIEPODLEGŁA DO HYMNU

  • Drukuj

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach Europy i Polski.  Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległości.

 

11 listopada 2019 r. obchodziliśmy  101 rocznicę tego wydarzenie. Obchody w Gminie Tyrawa Wołoska rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaj Biskupa, kolejną odsłoną było wspólne odśpiewanie hymnu. W tym roku nasza gmina przystąpiła  do akcji „Niepodległa do hymnu”, sceną był plac przed kolumnami pozostałościach po dworze.
W asyście strażaków z Hołuczkowa, Tyrawy Wołoskiej, Rakowej oraz  pocztów  sztandarowych OSP Tyrawa Wołoska
i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Następnie pochód w skład którego weszli przedstawiciele Gminy Tyrawa Wołoska
w osobach: Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak, Sekretarza gminy Pan Mariana Kurasza, Skarbnika gminy Pani Doroty Czuryło, Przewodniczącego RG Pana Mariusza Duszczyńskiego, Współorganizatorów obchodów. - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Pani Lucyny Wota wraz z nauczycielami i uczniami  , ks. proboszcza Jana Bobera, ks. katechety Sebastiana Lasoty, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu gminy i jednostek podległych, radnych Gminy Tyrawa Wołoska, sołtysów, Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowego Zespół Wokalno-Tanecznego Tyrawa Wołoska,

Mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska przeszedł do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie młodzi artyści -  uczniowie szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gaber zabrali nas w podróż ścieżkami ku niepodległej.

Podsumowaniem obchodów było przemówienie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak,
w którym podkreśliła wyjątkowość tego święta, zwracając uwagę na idee patriotyzmu i ofiarę poległych w walce
o niepodległość.

 

Dziękujemy Wszystkim za uczestnictwo i wspólne przeżywanie tegorocznego Dnia Niepodległości.  

                                                                                                            Organizatorzy