Spotkanie z folklorem wymiana doświadczeń.

Dzięki wsparciu finansowemu na realizację inicjatywy pt. Rozwój zespołu "Tyrawa Wołoska"  Ludowy Zespół Wokalno-Taneczny „Tyrawa Wołoska” uczestniczył w wyjeździe studyjnym połączonym z warsztatami.

W ramach realizacji Wniosku Grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz współpracy z LGD „Zielone Bieszczady” zostało zorganizowane  spotkanie z Zespołem „Watra”. Zespół powstał w 1996 r. skupiając  obecnie wokół siebie ok. 40 członków (dzieci i młodzież) z Bańskiej Wyżnej. Zespół prowadzą Małgorzata Chodorowicz i Paweł Skupień. Prowadzone są także zajęcia nauki gry na skrzypcach, instruktorem jest Bartłomiej Fatla.

Repertuar zespołu opiera się na folklorze Skalnego Podhala. Dzieci w zespole uczą się tradycyjnego śpiewu, tańca a także gwary góralskiej, mają również możliwość poznania miejscowych zwyczajów, obrzędów i tego wszystkiego mógł osobiście doświadczyć nasz zespół uczestnicząc w warsztatach przygotowanych przez Panią Małgorzatę Chodorowicz. Były łzy i śmiech, a zdobyte doświadczenie i wiedza bezcenne. Życzymy naszemu zespołowi aby zgromadzone informacje zaowocowały kolejnymi działaniami.

 Spotkanie z „Watrą” odbyło się min. dzięki pomocy Pani Dyrektor Iwony Gal  z Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Szaflarach, przy którym działa zespół.

Dziękujemy Pani Kasi z Gazdówki Zbójnickiej w Bańskiej Wyżnej za udostępnienie Sali  na spotkanie z folklorem, dzięki temu, iż odbyło się ono w miejscu zamieszkania  dzieci, było łatwiejsze w przygotowaniu logistycznym.