Zespół Wokalno-Taneczny Tyrawa Wołoska w Akermanie

  • Drukuj

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy — tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!

Zespół Wokalno- Taneczny Tyrawa Wołoska  podążył śladami wieszcza Adama Mickiewicza i odwiedził Stepy Akermańskie. Na zaproszenie naszych sąsiadów zespół koncertował w Twierdzy Akerman podczas obchodów dni miasta Białogrodu nad Dniestrem oraz Jubileuszu 45-lecia Zespołu BECEЛKA.