NIEPODLEGŁA DO HYMNU

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach Europy i Polski.  Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległości.

Czytaj więcej: NIEPODLEGŁA DO HYMNU

Informacja zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne dla dzieci

 13.11.2019 r. (środa)

grupa młodsza 16:00 - 17:00

grupa starsza 17:00 - 18:00

Spotkanie z folklorem wymiana doświadczeń.

Dzięki wsparciu finansowemu na realizację inicjatywy pt. Rozwój zespołu "Tyrawa Wołoska"  Ludowy Zespół Wokalno-Taneczny „Tyrawa Wołoska” uczestniczył w wyjeździe studyjnym połączonym z warsztatami.

Czytaj więcej: Spotkanie z folklorem wymiana doświadczeń.

Strona 1 z 19