Menu Zamknij

Dzień Niepodległości 1918-2022

„Tam gdzie Twoja Ziemia, tam Twoje serce, tam Twój patriotyzm …”

Przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im 11 listopada 1918 roku zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskiej tradycji.   Uroczyste obchody w naszej Gminie z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez księdza proboszcza Tomasza Walczaka z udziałem pocztów sztandarowych OSP Tyrawa Wołoska oraz Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Cele konsultacji: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy oraz określenie potrzeb mieszkańców, wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju gminy wymaganych podczas przygotowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Gmina Tyrawa Wołoska 24.08.2022 r. godz. 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej (dolna sala),
38-535 Tyrawa Wołoska 191

Program konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
1. Przywitanie.
2. Przedstawienie celu spotkania i informacji dotychczas zebranych w zakresie budowania nowej LSR.
3. Wstępne informacje z diagnozy obszaru LSR.
4. Zasady tworzenia analizy SWOT.
5. Przykłady analizy SWOT.
6. Praca indywidualna uczestników nad analizą SWOT.
7. Praca grupowa nad analizą SWOT.
8. Praca całego zespołu nad wypracowaniem szczegółów analizy SWOT.
9. Diagnoza problemów.
10. Przekształcenie problemów na cele.
11. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Skip to content