Menu Zamknij

Niepodległa do hymnu

 

Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe stało się już tradycją. Hymn śpiewamy podczas oficjalnych uroczystości i podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą. W tym roku akcję „Niepodległa do Hymnu” wspierają m.in. polscy olimpijczycy:

  • Dawid Tomala – chodziarz, mistrz olimpijski z IO w Tokio w chodzie na 50 kilometrów;
  • Anna Kiełbasińska – sprinterka, wicemistrzyni olimpijska z IO w Tokio w sztafecie 4 × 400 metrów;
  • Dariusz Kowaluk – sprinter, mistrz olimpijski z IO w Tokio w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów;
  • Wojciech Nowicki – mistrz olimpijski w rzucie młotem z IO w Tokio i brązowy medalista IO w Rio de Janeiro;
  • Piotr Małachowski – wicemistrz olimpijski IO w Pekinie oraz w Rio de Janeiro w rzucie dyskiem;
  • Malwina Kopron – brązowa medalistka IO w Tokio w rzucie młotem;
  • Tomasz Majewski – mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z IO w Pekinie i Londynie.

W Gminie Tyrawa Wołoska 11 listopada Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi na scenie Amfiteatru w „Lipach” o godz. 15:00 w ramach zaplanowanych gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

Dziedzictwo kulturowe Gminy Tyrawa Wołoska

……………………                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „U Podnóża Gór Słonnych” otrzymało grantu na realizację operacji pn. Dziedzictwo kulturowe Gminy Tyrawa Wołoska w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego pn. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Zielone Bieszczady”
Celem operacji jest Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Zielone Bieszczady” poprzez wydanie publikacji.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 20 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury jako Partner Stowarzyszenia,  będzie koordynował realizacje projektu, nieodpłatnie udostępni zasoby merytoryczne, sprzętowe i lokalowe.

 

II Bieg „Bitwy Warszawskiej 1920”

30 października 2021 r. w słonecznej pogodzie i znakomitej atmosferze odbył się II Bieg „Bitwy Warszawskiej 1920”.

Inicjatywa sportowa  zapoczątkowana zeszłego roku, w ramach realizacji  projektu pn. Tyrawa Wołoska – „Bitwa Warszawska 1920”.  Celem wydarzenia  było wzmocnienie świadomości i wiedzy historycznej, promocja aktywnego spędzania czasu, zachęcenie do wspólnego działania, pobudzenie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska.

Organizatorami tegorocznej edycji Biegu byli: Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Tyrawie Wołoskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej, OSP Tyrawa Wołoska.

Narodowe Czytanie 2021

„Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”– napisał w specjalnym liście Prezydent  RP Andrzej Duda.

Skip to content