Menu Zamknij

Dziedzictwo kulturowe Gminy Tyrawa Wołoska

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „U Podnóża Gór Słonnych” zrealizowało  zadanie pn. Dziedzictwo kulturowe Gminy Tyrawa Wołoska, w ramach którego wydano publikację przedstawiającą historię, tradycje, walory przyrodnicze oraz nieprzemijające wartości związane z kulturą i twórczością mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska.

 

…………………………………                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „U Podnóża Gór Słonych”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Operacja zrealizowana w ramach projektu grantowego pn. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Zielone Bieszczady”.

 

Składamy podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej Publikacji.
Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni.

Skip to content