Menu Zamknij

Informacja o przyznaniu dofinansowania

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury do programu Infrastruktura domów kultury, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, fotograficzny i audiowizualny.

Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.

Łączna wartość zadania 25 000,00 zł.

Instytucja zarządzająca Programem Narodowe Centrum Kultury.

Skip to content